Englishen

CÔNG TY TNHH MTV CÂN ĐIỆN TỬ HOA PHÚ
slogan

Qủa cân chuẩn F1, F2
 • san-pham Qủa cân Inox nhỏ liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Chân lắc Loadcell
 • san-pham Chân lắc Loadcell liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Bảng đèn Led
 • san-pham Bảng đèn LED phụ kiện cân ôtô liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Đồng Hồ
 • san-pham Cân đồng hồ 150kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 120kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đông hồ 60kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 30kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 20kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đông hồ 15kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 12kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 2kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 5kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Sức KhỏeCân Mủ Cao Su
 • san-pham Cân mủ cao su bỏ túi AND POCKET 200-500g liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su OHAUS CL-302 300g liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su HT-120 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su KD-TBED 150g-1200g liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su SKY 200-600g liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Sàn Điện Tử
 • san-pham Cân sàn điện tử A15E liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân sàn điện tử A12E liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân sàn điện tử DIGI liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân sàn điện tử T7E liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Đếm
 • san-pham Cân đếm điện tử JCL liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đếm điện tử ALC liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Đầu Cân Hiển Thị
 • san-pham Đầu cân XK3190-A12 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân YHT3 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân OHAUS T31P liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân kỹ thuật
 • san-pham Cân kỹ thuật GS liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân kỹ thuật KD-TBED liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Dây tín hiệu Loadcell
 • san-pham Dây tín hiệu liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Pin, adaptor
 • san-pham Pin cân treo liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Nhà Bếp
 • san-pham Cân nhà bếp GS liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân nhà bếp KD-160 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân nhà bếp QZ-161 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân nhà bếp XF-03 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân nhà bếp XF-02 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân nhà bếp FRH liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân nhà bếp KSB liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân nhà bếp WH-B20 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân nhà bếp KD-200 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Kiểm Đinh cânBảo Dưỡng Cân Định Kỳ
 • san-pham Bảo dưỡng cân định kỳ liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Ô Tô (Cân Xe Tải)
 • san-pham Cân ô tô móng chìm liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân ô tô móng nổi liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Sửa chữaCân Thủy Sản
 • san-pham Cân thủy sản BPA121 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản SUPER SS liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản BÀN A12E liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản OHAUS V31XH liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản CUB METTLER TOLEDO - USA liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản OHAUS V22PWE liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản UWP liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủ sản OHAUS VALOR 2000 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn thủy sản A12E liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Thiết bị cân ô tô
 • san-pham Hộp nối 6 Loadcell liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Tính Tiền
 • san-pham Cân tính tiền chống nước ACS - 818 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân tính tiền ACS 1977 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân tính tiền UTE liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân tính tiền QUA chống nước liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân siêu thị JPA 3-30kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân tính tiền UPA-UTE 3-30kg liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Phân Tích
 • san-pham Cân bàn điện tử DIGI VP5 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích OHAUS PA512 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích SHINKO GS liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích AND liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích KD-HBE liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích OHAUS PA214 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích KD-TBED liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích SHINKO VIBRA liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích SKY liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Bỏ Túi
 • san-pham Cân bỏ túi FEM liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bỏ túi AND liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bỏ túi cơ liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Thông Dụng
 • san-pham Cân trọng lượng UWA-N liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân trọng lương HAW liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn YHT3 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn Shinko liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân trong lượng JADEVER liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân trọng lượng JZC-TSE liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân trọng lượng VIBRA TPS liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Ngành Vàng
 • san-pham Cân Vàng Ohaus PA liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân treo
 • san-pham Cân Treo JC JADEVER liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân Treo OCS-RLG liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân Treo OCS-C liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân Treo OCS-GGE liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân Treo OCS-A liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân Treo OCS-JJE liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân Treo OCS-XZ-AAE liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân bàn điện tử
 • san-pham Cân bàn điện tử JWI-700W liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử A12E liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử A9 Print liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn ghế điện tử YHT3 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử YHT3 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử T7E liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử A12ES CHỐNG NƯỚC liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử OHAUS T32XW liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử DIGI 28SS liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Cân Chiết nạp gas
 • san-pham Cân chiết Gas HS-013 liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Màn hình hiển thị cân gas liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân chiết nạp gas liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • Load Cell-Cảm Ứng Lực
 • san-pham Loadcell UDA- KELI liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Loadcell Z-UTE liên hệ 0932.197.427; 0777.628.708; Chi tiết sản phẩm