Englishen

CÔNG TY TNHH MTV CÂN ĐIỆN TỬ HOA PHÚ
slogan

Qủa cân chuẩn F1, F2
 • san-pham Qủa cân Inox nhỏ liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Chân lắc Loadcell
 • san-pham Chân lắc Loadcell liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Bảng đèn LedCân Đồng Hồ
 • san-pham Cân đồng hồ 150kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 120kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đông hồ 60kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 30kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 20kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đông hồ 15kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 12kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 2kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân đồng hồ 5kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Sức KhỏeCân Mủ Cao Su
 • san-pham Cân mủ cao su bỏ túi AND POCKET 200-500g liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su OHAUS CL-302 300g liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su HT-120 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su KD-TBED 150g-1200g liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su bỏ túi FS 50-200g liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su SKY 200-600g liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân mủ cao su SPS liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Sàn Điện Tử
 • san-pham Cân sàn điện tử OHAUS liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân sàn điện tử DIGI DI162 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân sàn điên tử YHT3 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân Sàn DIGI 28SS liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Bàn Cơ
 • san-pham Cân bàn cơ Camry liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn Trung Quốc Cảng liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân lương thực liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Đầu Cân Hiển Thị
 • san-pham Đầu cân SHINKO FWD liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân điên tử XK319-A12S liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân điện tử T32ME liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân JWI-3000 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân JENDEVER-JWI 700C liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân XK3190-A7 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân XK3190-A12 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân YHT3 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Đầu cân OHAUS T31P liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Dây tín hiệu Loadcell
 • san-pham Dây tín hiệu liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Pin, adaptor
 • san-pham Pin cân treo liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Nhà Bếp
 • san-pham Cân nhà bếp KD-200 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Máy Đo Độ Âm
 • san-pham Cân Sấy Ẩm AND liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Kiểm Đinh cânBảo Dưỡng Cân Định Kỳ
 • san-pham Bảo dưỡng cân định kỳ liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Ô Tô (Cân Xe Tải)
 • san-pham Cân ô tô móng chìm liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân ô tô móng nổi liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Sửa chữaCân Thủy Sản
 • san-pham Cân thủy sản BÀN A12E liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản OHAUS V31XH liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản CUB METTLER TOLEDO - USA liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản OHAUS V22PWE liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản UWP liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản JZC-WED liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủ sản OHAUS VALOR 2000 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn thủy sản A12E liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân thủy sản Mettle toledo liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Thiết bị cân ô tô
 • san-pham Hộp nối 6 Loadcell liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Tính Tiền
 • san-pham Cân tính tiền Mettle Toledo 8433 15-30kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân tính tiền LS 15-30kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân siêu thi JPG 3-30kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân tính tiền HX-J6 15-30kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân siêu thị JPA 3-30kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân tính tiền UPA-UTE 3-30kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Phân Tích
 • san-pham Cân bàn điện tử DIGI VP5 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích HK-TE liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích DIGI DS-425 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích OHAUS NAVIGATOR XT liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích Mettler- Toledo MS liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích OHAUS PA512 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích OHAUS EX224 Explorer liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích SHIMADZU AUY liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân phân tích SHINKO GS liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Bỏ Túi
 • san-pham Cân bỏ túi FEM liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bỏ túi AND liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bỏ túi cơ liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân trọng lượng
 • san-pham Cân bàn YHT3 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn OHAUS liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn Shinko liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân trong lượng JADEVER liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân trọng lượng JZC-TSE liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân trọng lượng VIBRA TPS liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Ngành Vàng
 • san-pham Cân Vàng Ohaus PA liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân treo điện tử
 • san-pham Cân treo OCS-A 1.5 TẤN liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân treo CAS CASTON III 2-10 TẤN liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân treo CAS CASTON II 2-10 TẤN liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân treo 2-10 Tấn JC liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân treo 2-10 TẤN OCS-T liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân treo bỏ túi WH-A08 50kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân treo MINI WH-A11 25kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân treo xách tay 10-40kg liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân Treo OSC 2-10 Tấn liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân bàn điện tử
 • san-pham Cân bàn điện tử JWI-700W liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử A12E liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử DS 530 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử A9 Print liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn ghế điện tử YHT3 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử YHT3 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử T7E liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử JEDEVER JIK liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân bàn điện tử A12ES CHỐNG NƯỚC liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Cân Chiết Gas (Can Gas)
 • san-pham Cân chiết Gas HS-013 liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Màn hình hiển thị cân gas liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Cân chiết nạp gas liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • Load Cell-Cảm Ứng Lực
 • san-pham Loadcell UDA- KELI liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm
 • san-pham Loadcell Z-UTE liên hệ 0932.197.427; 0903.140.287 Chi tiết sản phẩm